Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2039(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0071/2014

Ingediende teksten :

A8-0071/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 17/12/2014 - 10.14
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2014)0099

Notulen
Woensdag 17 december 2014 - Straatsburg

10.14. Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ten behoeve van de financiering van de Cypriotische Structuurfondsenprogramma's (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument, overeenkomstig punt 12 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer [COM(2014)0349 - C8-0022/2014 - 2014/2039(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0071/2014)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2014)0099)

Juridische mededeling - Privacybeleid