Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 17 декември 2014 г. - Страсбург

10.15. Нов проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година (гласуване)

- Проектоизменения във връзка с бюджетните кредити по раздел III от общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година по отношение на Комисията;

- Проектоизменения във връзка с бюджетните кредити по раздели I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX и X от общия бюджет на ЕС за финансовата 2015 година по отношение на Европейския парламент, Съвета, Съда на ЕС, Европейската сметна палата, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите, Омбудсмана, Европейския надзорен орган по защита на данните и Европейската служба за външна дейност.

В съответствие с разпоредбите на договорите проектите за изменения трябва да съберат гласовете на на мнозинството на членовете на Европейския парламент, за да могат да бъдат одобрени.

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

Правна информация - Политика за поверителност