Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 17 decembrie 2014 - Strasbourg

10.15. Nouveau projet de budget général de l'Union européenne - exercice 2015 (vot)

- Proiecte de amendament privind creditele de la secțiunea III din proiectul de buget general pentru 2015, vizând Comisia;

- Proiecte de amendament privind secțiunile I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX și X din proiectul de buget general pentru 2015 vizând Parlamentul European, Consiliul, Curtea de Justiție, Curtea de Conturi, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor, Ombudsmanul European, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și Serviciul European de Acțiune Externă.

În conformitate cu tratatele, adoptarea proiectelor de amendament necesită votul majorității membrilor care compun Parlamentul.

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate