Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2224(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0067/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0067/2014

Συζήτηση :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2014 - 10.16
CRE 17/12/2014 - 10.16
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0100

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014 - Στρασβούργο

10.16. Νέος γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωση για το οικονομικό έτος 2015 (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το νέο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 [16739/2014 - C8-0287/2014 - 2014/2224(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Eider Gardiazabal Rubial και Monika Hohlmeier (A8-0067/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2014)0100)

Παρεμβάσεις
Marisa Matias σχετικά με το απαράδεκτο της τροπολογίας 30.

Μετά την ψηφοφορία, Jean Arthuis (πρόεδρος της επιτροπής BUDG).

Ο Benedetto Della Vedova (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου)) διαπιστώνει ότι το Σώμα ενέκρινε τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 χωρίς τροπολογίες και εκφράζει την ικανοποίησή του για αυτό το αποτέλεσμα.

Ο Πρόεδρος συμφωνεί με τις δηλώσεις του Benedetto Della Vedova και προβαίνει στην ακόλουθη δήλωση:

"Η διαδικασία του προϋπολογισμού ολοκληρώθηκε σύμφωνα με το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαπιστώνω ότι ο προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2015 έχει οριστικά εγκριθεί".

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου