Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2224(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0067/2014

Ingediende teksten :

A8-0067/2014

Debatten :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Stemmingen :

PV 17/12/2014 - 10.16
CRE 17/12/2014 - 10.16
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2014)0100

Notulen
Woensdag 17 december 2014 - Straatsburg

10.16. Nieuwe algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015 (stemming)
Volledige verslagen

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015 [16739/2014 - C8-0287/2014 - 2014/2224(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: Eider Gardiazabal Rubial en Monika Hohlmeier (A8-0067/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2014)0100)

Het woord werd gevoerd door:

Marisa Matias over de onontvankelijkheid van amendement 30.

Na de stemming, Jean Arthuis (voorzitter van de Commissie BUDG).

Benedetto Della Vedova (fungerend voorzitter van de Raad)) stelde vast dat het Parlement het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van algemene begroting voor 2015 ongewijzigd had goedgekeurd en sprak zijn tevredenheid uit over dit resultaat.

De Voorzitter sloot zich bij de woorden van Benedetto Della Vedova aan en legde de volgende verklaring af:

"De begrotingsprocedure is overeenkomstig artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie afgesloten. Ik constateer dat de begroting voor het begrotingsjaar 2015 definitief is vastgesteld.”

Juridische mededeling - Privacybeleid