Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2859(RPS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0325/2014

Внесени текстове :

B8-0325/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/12/2014 - 10.17
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0101

Протокол
Сряда, 17 декември 2014 г. - Страсбург

10.17. Регламент (ЕС) № .../... на Комисията от XXX година за допълнение на Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на класификацията на тежките нарушения на разпоредбите на Съюза, които могат да доведат до загуба на добрата репутация на автомобилния превозвач, и за изменение на приложение III към Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено в съответствие с член 106, параграфи 2 и 3 и параграф 4, буква в) от Правилника за дейността, относно проекта на регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на класификацията на тежките нарушения на разпоредбите на Съюза, които могат да доведат до загуба на добрата репутация на автомобилния превозвач, и за изменение на приложение III към Директива 2006/22/EО на Европейския парламент и на Съвета D034120/02 ; 2014/2859(RPS) (B8-0325/2014) - комисия TRAN - Докладчик: Michael Cramer

(Необходимо е квалифицирано мнозинство за приемането на предложението за резолюция)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2014)0101)

Правна информация - Политика за поверителност