Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2859(RPS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0325/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0325/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 17/12/2014 - 10.17
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0101

Pöytäkirja
Keskiviikko 17. joulukuuta 2014 - Strasbourg

10.17. Sellaisten unionin sääntöjen vakavien rikkomusten luokittelu, jotka voivat johtaa maantieliikenteen harjoittajan hyvämaineisuuden menettämiseen (äänestys)

Päätöslauselmaesitys työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan ja 4 kohdan c alakohdan mukaisesti ehdotuksesta komission asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1071/2009 täydentämisestä sellaisten unionin sääntöjen vakavien rikkomusten luokittelun osalta, jotka voivat johtaa maantieliikenteen harjoittajan hyvämaineisuuden menettämiseen, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/22/EY liitteen III muuttamisesta (D034120/02 – 2014/2859(RPS)) (B8-0325/2014) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Michael Cramer

(päätöslauselmaesityksen hyväksymiseen vaaditaan määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2014)0101)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö