Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2859(RPS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0325/2014

Texte depuse :

B8-0325/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/12/2014 - 10.17
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0101

Proces-verbal
Miercuri, 17 decembrie 2014 - Strasbourg

10.17. Regulamentul (UE) nr. …/… al Comisiei din XXX de completare a Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește clasificarea încălcărilor grave ale normelor Uniunii, care pot determina pierderea de către un operator de transport rutier a bunei reputații și de modificare a anexei III la Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului (vot)

Propunere de rezoluție, depusă în conformitate cu articolul 106 alineatele (2) și (3) și alineatul (4) litera (c) din Regulamentul de procedură, referitoare la proiectul de regulament al Comisiei de completare a Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește clasificarea încălcărilor grave ale normelor Uniunii, care pot determina pierderea de către un operator de transport rutier a bunei reputații și de modificare a anexei III la Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului (D034120/02 - 2014/2859(RPS)) (B8-0325/2014) - TRAN - Raportor: Michael Cramer

(Majoritate calificată necesară pentru adoptarea propunerii de rezoluție)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2014)0101)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate