Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2859(RPS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0325/2014

Ingivna texter :

B8-0325/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/12/2014 - 10.17
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0101

Protokoll
Onsdagen den 17 december 2014 - Strasbourg

10.17. Klassificeringen av allvarliga överträdelser av unionens bestämmelser som kan leda till att vägtransportföretag förlorar sitt goda anseende (omröstning)

Resolutionsförslag, inlämnat i enlighet med artikel 106.2, 106.3 och 106.4 c i arbetsordningen, om utkastet till kommissionens förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 vad gäller klassificeringen av allvarliga överträdelser av unionens bestämmelser som kan leda till att vägtransportföretaget förlorar sitt goda anseende, och om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG D034120/02 ; 2014/2859(RPS) (B8-0325/2014) - TRAN-utskottet - Föredragande: Michael Cramer

(Kvalificerad majoritet erfordrades för antagande av resolutionsförslaget)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2014)0101)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy