Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2931(RPS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0326/2014

Ingediende teksten :

B8-0326/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 17/12/2014 - 10.18
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :


Notulen
Woensdag 17 december 2014 - Straatsburg

10.18. Berekeningsmethoden en rapportageverplichtingen overeenkomstig Richtlijn 98/70/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof (stemming)

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 106, leden 2 en 3 en lid 4, letter c), van het Reglement, over het voorstel voor Richtlijn .../.../EU van de Raad tot vaststelling van berekeningsmethoden en rapportageverplichtingen overeenkomstig Richtlijn 98/70/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof D00000/00 ; 2014/2931(RPS) (B8-0326/2014) - Commissie ENVI - Rapporteur: Giovanni La Via

(Gekwalificeerde meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

ONTWERPRESOLUTIE

Verworpen

Juridische mededeling - Privacybeleid