Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2893(DEA)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0358/2014

Внесени текстове :

B8-0358/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/12/2014 - 10.20

Приети текстове :


Протокол
Сряда, 17 декември 2014 г. - Страсбург

10.20. Платежоспособност II (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено в съответствие с член 105, параграф 4 от Правилника за дейността, от Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, относно делегирания регламент на Комисията от 10 октомври 2014 година за допълнение на Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) C(2014)07230 ; 2014/2893(DEA) (B8-0358/2014)

(Квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 20)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

отхвърля се

Правна информация - Политика за поверителност