Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2893(DEA)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0358/2014

Ingivna texter :

B8-0358/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/12/2014 - 10.20

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 17 december 2014 - Strasbourg

10.20. Solvens II (omröstning)

Resolutionsförslag, inlämnat i enlighet med artikel 105.4 i arbetsordningen av Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, om kommissionens delegerade förordning av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) C(2014)07230 ; 2014/2893(DEA) (B8-0358/2014)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Förkastades

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy