Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2918(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0350/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0350/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2014 - 10.21
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0102

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014 - Στρασβούργο

10.21. Ανανέωση της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας για την ΕΕ (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B8-0350/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 21)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2014)0102)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου