Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2964(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0277/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/12/2014 - 10.22
CRE 17/12/2014 - 10.22
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0103

Zápis
Středa, 17. prosince 2014 - Štrasburk

10.22. Uznání palestinského státu (hlasování)
Doslovné záznamy

Rozprava se konala dne 26. listopadu 2014 (bod 17 zápisu ze dne 26.11.2014).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 17. prosince 2014 (bod 5 zápisu ze dne 17.12.2014)

Návrhy usnesení B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014, B8-0357/2014 a B8-0359/2014

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 22)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0277/2014

(nahrazující B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014 a B8-0357/2014):

předložen těmito poslanci:

Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, David McAllister, Francesc Gambús, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Tokia Saïfi, Othmar Karas, Davor Ivo Stier, Claude Rolin, Gunnar Hökmark a Pascal Arimont za skupinu PPE,

Gianni Pittella, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Nicola Caputo, Tanja Fajon, Eugen Freund, Neena Gill, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Miltiadis Kyrkos, Mary Honeyball, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Isabelle Thomas, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Boris Zala a Janusz Zemke za skupinu S&D,

Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Izaskun Bilbao Barandica, Javier Nart a Marietje Schaake za skupinu ALDE,

Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, Marisa Matias, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Martina Michels, Fabio De Masi, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza a Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL,

Tamás Meszerics, Margrete Auken, Helga Trüpel, Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, Karima Delli a Ernest Maragall za skupinu Verts/ALE,

Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Ignazio Corrao, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Daniela Aiuto a Eleonora Evi.

přijat (P8_TA(2014)0103)

Vystoupení

Před hlasováním James Carver k přípustnosti návrhu usnesení.

Po hlasování Manfred Weber za skupinu PPE, Gianni Pittella za skupinu S&D, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Nigel Farage za skupinu EFDD a Syed Kamall za skupinu ECR.

(Návrh usnesení B8-0359/2014 se nebere v potaz.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí