Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2964(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0277/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/12/2014 - 10.22
CRE 17/12/2014 - 10.22
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0103

Proces-verbal
Miercuri, 17 decembrie 2014 - Strasbourg

10.22. Recunoașterea suveranității statale a Palestinei (vot)
CRE

Dezbaterea a avut loc la 26 noiembrie 2014 (punctul 17 al PV din 26.11.2014).

Propunerile de rezoluție au fost anunțate la 17 decembrie 2014 (punctul 5 al PV din 17.12.2014)

Propuneri de rezoluții B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014, B8-0357/2014 și B8-0359/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 22)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0277/2014

(care înlocuiește B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014 și B8-0357/2014):

depusă de următorii deputați:

Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, David McAllister, Francesc Gambús, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Tokia Saïfi, Othmar Karas, Davor Ivo Stier, Claude Rolin, Gunnar Hökmark și Pascal Arimont, în numele Grupului PPE,

Gianni Pittella, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Nicola Caputo, Tanja Fajon, Eugen Freund, Neena Gill, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Miltiadis Kyrkos, Mary Honeyball, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Isabelle Thomas, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Boris Zala și Janusz Zemke, în numele Grupului S&D,

Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Izaskun Bilbao Barandica, Javier Nart și Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE,

Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, Marisa Matias, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Martina Michels, Fabio De Masi, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza și Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL,

Tamás Meszerics, Margrete Auken, Helga Trüpel, Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, Karima Delli și Ernest Maragall, în numele Grupului Verts/ALE,

Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Ignazio Corrao, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Daniela Aiuto și Eleonora Evi.

Adoptat (P8_TA(2014)0103)

Intervenții

Înaintea votului, James Carver, cu privire la admisibilitatea propunerii de rezoluție. După vot, Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Nigel Farage, în numele Grupului EFDD, și Syed Kamall, în numele Grupului ECR.

(Propunerea de rezoluție B8-0359/2014 a devenit caducă.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate