Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2014/2964(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B8-0277/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 17/12/2014 - 10.22
CRE 17/12/2014 - 10.22
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2014)0103

Zapisnik
Sreda, 17. december 2014 - Strasbourg

10.22. Priznanje palestinske državnosti (glasovanje)
CRE

Razprava je potekala dne 26. novembra 2014 (točka 17 zapisnika z dne 26.11.2014).

Predlogi resolucij so bili napovedani 17. decembra 2014 (točka 5 zapisnika z dne 17.12.2014)

Predlogi resolucij B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014, B8-0357/2014 in B8-0359/2014

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 22)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0277/2014

(ki nadomešča B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014 in B8-0357/2014):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, David McAllister, Francesc Gambús, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Tokia Saïfi, Othmar Karas, Davor Ivo Stier, Claude Rolin, Gunnar Hökmark in Pascal Arimont v imenu skupine PPE,

Gianni Pittella, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Nicola Caputo, Tanja Fajon, Eugen Freund, Neena Gill, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Miltiadis Kyrkos, Mary Honeyball, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Isabelle Thomas, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Boris Zala in Janusz Zemke v imenu skupine S&D,

Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Izaskun Bilbao Barandica, Javier Nart in Marietje Schaake v imenu skupine ALDE,

Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, Marisa Matias, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Martina Michels, Fabio De Masi, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza in Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL,

Tamás Meszerics, Margrete Auken, Helga Trüpel, Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, Karima Delli in Ernest Maragall v imenu skupine Verts/ALE,

Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Ignazio Corrao, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Daniela Aiuto in Eleonora Evi.

Sprejeto (P8_TA(2014)0103)

Govori

Pred glasovanjem James Carver o dopustnosti predloga resolucije. Po glasovanju Manfred Weber v imenu skupine PPE, Gianni Pittella v imenu skupine S&D, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, Nigel Farage v imenu skupine EFDD, in Syed Kamall v imenu skupine ECR.

(Predlog resolucije B8-0359/2014 je brezpredmeten.)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov