Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2976(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0352/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/12/2014 - 10.23
CRE 17/12/2014 - 10.23
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0104

Zápis
Středa, 17. prosince 2014 - Štrasburk

10.23. Ocelářství v EU: ochrana pracovníků a průmyslu (hlasování)
CRE

Rozprava se konala dne 26. listopadu 2014 (bod 22 zápisu ze dne 26.11.2014).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 17. prosince 2014 (bod 6 zápisu ze dne 17.12.2014).

Návrhy usnesení B8-0351/2014, B8-0352/2014, B8-0353/2014, B8-0354/2014, B8-0355/2014 a B8-0356/2014

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 23)

NÁVRH USNESENÍ B8-0351/2014

zamítnut

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0352/2014

(nahrazující B8-0352/2014 a B8-0356/2014):

předložen těmito poslanci:

Antonio Tajani, Siegfried Mureşan, Anne Sander, Françoise Grossetête, Claude Rolin, Pilar del Castillo Vera, Ivo Belet, Massimiliano Salini, András Gyürk, Angélique Delahaye, Paul Rübig, Philippe Juvin, Tokia Saïfi, Esther de Lange, Angelika Niebler, Andor Deli, Raffaele Fitto, Lorenzo Cesa, Giovanni Toti, Jerzy Buzek, Franck Proust, Markus Pieper, Annie Schreijer-Pierik, Nadine Morano, Elisabetta Gardini a Lambert van Nistelrooij za skupinu PPE,

Dan Nica, Bernd Lange, Patrizia Toia, Edouard Martin, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Martina Werner, Simona Bonafè, Jens Geier, Soledad Cabezón Ruiz, Jude Kirton-Darling, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Flavio Zanonato, Adam Gierek, Krystyna Łybacka, Sorin Moisă, José Blanco López, Caterina Chinnici, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Brando Benifei, Pina Picierno, Maria Arena, Alessandra Moretti, Elly Schlein a Clare Moody za skupinu S&D,

Reinhard Bütikofer a Monika Vana za skupinu Verts/ALE.

přijat (P8_TA(2014)0104)

Vystoupení

Rosa D'Amato předložila ústní pozměňovací návrh k pn. 15.

Tento ústní pozměňovací návrh nebyl vzat v potaz, protože se proti jeho projednávání vyslovilo více než 40 poslanců.

(Návrhy usnesení B8-0353/2014, B8-0354/2014 a B8-0355/2014 se neberou v potaz.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí