Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2976(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0352/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/12/2014 - 10.23
CRE 17/12/2014 - 10.23
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0104

Protokol
Onsdag den 17. december 2014 - Strasbourg

10.23. Stålsektoren i EU: Beskyttelse af arbejdstagere og industrier (afstemning)
CRE

Forhandlingen fandt sted den 26. november 2014 (punkt 22 i protokollen af 26.11.2014).

Der var givet meddelelse om beslutningsforslagene den 17. december 2014 (punkt 6 i protokollen af 17.12.2014).

Forslag til beslutning B8-0351/2014, B8-0352/2014, B8-0353/2014, B8-0354/2014, B8-0355/2014 og B8-0356/2014

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 23)

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0351/2014

Forkastet

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0352/2014

(erstatter B8-0352/2014 og B8-0356/2014):

stillet af:

Antonio Tajani, Siegfried Mureşan, Anne Sander, Françoise Grossetête, Claude Rolin, Pilar del Castillo Vera, Ivo Belet, Massimiliano Salini, András Gyürk, Angélique Delahaye, Paul Rübig, Philippe Juvin, Tokia Saïfi, Esther de Lange, Angelika Niebler, Andor Deli, Raffaele Fitto, Lorenzo Cesa, Giovanni Toti, Jerzy Buzek, Franck Proust, Markus Pieper, Annie Schreijer-Pierik, Nadine Morano, Elisabetta Gardini og Lambert van Nistelrooij for PPE-Gruppen,

Dan Nica, Bernd Lange, Patrizia Toia, Edouard Martin, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Martina Werner, Simona Bonafè, Jens Geier, Soledad Cabezón Ruiz, Jude Kirton-Darling, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Flavio Zanonato, Adam Gierek, Krystyna Łybacka, Sorin Moisă, José Blanco López, Caterina Chinnici, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Brando Benifei, Pina Picierno, Maria Arena, Alessandra Moretti, Elly Schlein og Clare Moody for S&D-Gruppen,

Reinhard Bütikofer og Monika Vana for Verts/ALE-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2014)0104)

Indlæg

Rosa D'Amato havde stillet et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 15.

Flere end 40 medlemmer havde gjort indsigelse mod, at dette mundtlige ændringsforslag blev taget i betragtning.

(Forslag til beslutning B8-0353/2014, B8-0354/2014 og B8-0355/2014 bortfaldt).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik