Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2976(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0352/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 17/12/2014 - 10.23
CRE 17/12/2014 - 10.23
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0104

Protokoll
Kolmapäev, 17. detsember 2014 - Strasbourg

10.23. ELi terasetööstus: töötajate ja tööstuse kaitsmine (hääletus)
CRE

Arutelu toimus 26. novembril 2014 (26.11.2014protokoll punkt 22).

Resolutsiooni ettepanekud tehti teatavaks 17. detsembril 2014 (17.12.2014 protokolli punkt 6).

Resolutsiooni ettepanekud B8-0351/2014, B8-0352/2014, B8-0353/2014, B8-0354/2014, B8-0355/2014 ja B8-0356/2014

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 23)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-0351/2014

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0352/2014

(asendades B8-0352/2014 ja B8-0356/2014),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Antonio Tajani, Siegfried Mureşan, Anne Sander, Françoise Grossetête, Claude Rolin, Pilar del Castillo Vera, Ivo Belet, Massimiliano Salini, András Gyürk, Angélique Delahaye, Paul Rübig, Philippe Juvin, Tokia Saïfi, Esther de Lange, Angelika Niebler, Andor Deli, Raffaele Fitto, Lorenzo Cesa, Giovanni Toti, Jerzy Buzek, Franck Proust, Markus Pieper, Annie Schreijer-Pierik, Nadine Morano, Elisabetta Gardini ja Lambert van Nistelrooij fraktsiooni PPE nimel,

Dan Nica, Bernd Lange, Patrizia Toia, Edouard Martin, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Martina Werner, Simona Bonafè, Jens Geier, Soledad Cabezón Ruiz, Jude Kirton-Darling, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Flavio Zanonato, Adam Gierek, Krystyna Łybacka, Sorin Moisă, José Blanco López, Caterina Chinnici, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Brando Benifei, Pina Picierno, Maria Arena, Alessandra Moretti, Elly Schlein ja Clare Moody fraktsiooni S&D nimel,

Reinhard Bütikofer ja Monika Vana fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2014)0104)

Sõnavõtud

Rosa D'Amato esitas muudatusettepaneku 15 kohta suulise muudatusettepaneku.

Suulist muudatusettepanekut ei võetud arvesse, kuna üle 40 parlamendiliikme oli sellele vastu.

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0353/2014, B8-0354/2014 ja B8-0355/2014 muutusid kehtetuks.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika