Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2976(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0352/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 17/12/2014 - 10.23
CRE 17/12/2014 - 10.23
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0104

Pöytäkirja
Keskiviikko 17. joulukuuta 2014 - Strasbourg

10.23. EU:n terästeollisuuden tilanne: työntekijöiden ja yritysten suojelu (äänestys)
CRE

Keskustelu käytiin 26. marraskuuta 2014 (istunnon pöytäkirja 26.11.2014, kohta 22).

Päätöslauselmaesityksistä on ilmoitettu 17. joulukuuta 2014 (istunnon pöytäkirja 17.12.2014, kohta 6).

Päätöslauselmaesitykset B8-0351/2014, B8-0352/2014, B8-0353/2014, B8-0354/2014, B8-0355/2014 ja B8-0356/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 23)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-0351/2014

Hylättiin

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0352/2014

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0352/2014 ja B8-0356/2014):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Antonio Tajani, Siegfried Mureşan, Anne Sander, Françoise Grossetête, Claude Rolin, Pilar del Castillo Vera, Ivo Belet, Massimiliano Salini, András Gyürk, Angélique Delahaye, Paul Rübig, Philippe Juvin, Tokia Saïfi, Esther de Lange, Angelika Niebler, Andor Deli, Raffaele Fitto, Lorenzo Cesa, Giovanni Toti, Jerzy Buzek, Franck Proust, Markus Pieper, Annie Schreijer-Pierik, Nadine Morano, Elisabetta Gardini ja Lambert van Nistelrooij PPE-ryhmän puolesta,

Dan Nica, Bernd Lange, Patrizia Toia, Edouard Martin, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Martina Werner, Simona Bonafè, Jens Geier, Soledad Cabezón Ruiz, Jude Kirton-Darling, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Flavio Zanonato, Adam Gierek, Krystyna Łybacka, Sorin Moisă, José Blanco López, Caterina Chinnici, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Brando Benifei, Pina Picierno, Maria Arena, Alessandra Moretti, Elly Schlein ja Clare Moody S&D-ryhmän puolesta,

Reinhard Bütikofer ja Monika Vana Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2014)0104)

Puheenvuorot:

Rosa D'Amato esitti tarkistukseen 15 suullista tarkistusta.

Yli 40 jäsentä vastusti suullista tarkistusta, joten sitä ei hyväksytty.

(Päätöslauselmaesitykset B8-0353/2014, B8-0354/2014 ja B8-0355/2014 raukesivat.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö