Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2976(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0352/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 17/12/2014 - 10.23
CRE 17/12/2014 - 10.23
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0104

Jegyzőkönyv
2014. december 17., Szerda - Strasbourg

10.23. Acélágazat az EU-ban: a munkavállalók és az ipar védelme (szavazás)
CRE

A vita időpontja: 2014. november 26. (2014.11.26-i jegyzőkönyv, 22. pont ).

Az állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentésének napja: 2014. december 17. (2014.12.17-i jegyzőkönyv, 6. pont).

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0351/2014, B8-0352/2014, B8-0353/2014, B8-0354/2014, B8-0355/2014 és B8-0356/2014

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 23. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B8-0351/2014

Elutasítva

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0352/2014

(amely a B8-0352/2014 és B8-0356/2014 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Antonio Tajani, Siegfried Mureşan, Anne Sander, Françoise Grossetête, Claude Rolin, Pilar del Castillo Vera, Ivo Belet, Massimiliano Salini, András Gyürk, Angélique Delahaye, Paul Rübig, Philippe Juvin, Tokia Saïfi, Esther de Lange, Angelika Niebler, Andor Deli, Raffaele Fitto, Lorenzo Cesa, Giovanni Toti, Jerzy Buzek, Franck Proust, Markus Pieper, Annie Schreijer-Pierik, Nadine Morano, Elisabetta Gardini és Lambert van Nistelrooij, a(z) PPE képviselőcsoport nevében,

Dan Nica, Bernd Lange, Patrizia Toia, Edouard Martin, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Martina Werner, Simona Bonafè, Jens Geier, Soledad Cabezón Ruiz, Jude Kirton-Darling, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Flavio Zanonato, Adam Gierek, Krystyna Łybacka, Sorin Moisă, José Blanco López, Caterina Chinnici, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Brando Benifei, Pina Picierno, Maria Arena, Alessandra Moretti, Elly Schlein és Clare Moody, a(z) S&D képviselőcsoport nevében,

Reinhard Bütikofer és Monika Vana, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2014)0104)

Felszólalások

Rosa D'Amato szóbeli módosítást javasol a 15. módosításhoz.

Mivel több mint 40 képviselő foglal állást a szóbeli módosítás elfogadása ellen, a módosítást elvetik.

(A B8-0353/2014, B8-0354/2014 és B8-0355/2014 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat