Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2976(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0352/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 17/12/2014 - 10.23
CRE 17/12/2014 - 10.23
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0104

Protokolas
Trečiadienis, 2014 m. gruodžio 17 d. - Strasbūras

10.23. ES plieno sektorius: darbuotojų ir pramonės apsauga (balsavimas)
CRE

Diskusijos vyko 26 novembre 2014 ( 22 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų paskelbti 2014 m. gruodžio 17 d. ( 6 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0351/2014, B8-0352/2014, B8-0353/2014, B8-0354/2014, B8-0355/2014 ir B8-0356/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 23.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0351/2014

Atmesta.

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0352/2014

(keičia B8-0352/2014 ir B8-0356/2014):

pateiktas šių Parlamento narių:

Antonio Tajani, Siegfried Mureşan, Anne Sander, Françoise Grossetête, Claude Rolin, Pilar del Castillo Vera, Ivo Belet, Massimiliano Salini, András Gyürk, Angélique Delahaye, Paul Rübig, Philippe Juvin, Tokia Saïfi, Esther de Lange, Angelika Niebler, Andor Deli, Raffaele Fitto, Lorenzo Cesa, Giovanni Toti, Jerzy Buzek, Franck Proust, Markus Pieper, Annie Schreijer-Pierik, Nadine Morano, Elisabetta Gardini ir Lambert van Nistelrooij PPE frakcijos vardu,

Dan Nica, Bernd Lange, Patrizia Toia, Edouard Martin, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Martina Werner, Simona Bonafè, Jens Geier, Soledad Cabezón Ruiz, Jude Kirton-Darling, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Flavio Zanonato, Adam Gierek, Krystyna Łybacka, Sorin Moisă, José Blanco López, Caterina Chinnici, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Brando Benifei, Pina Picierno, Maria Arena, Alessandra Moretti, Elly Schlein ir Clare Moody S&D frakcijos vardu,

Reinhard Bütikofer ir Monika Vana Verts/ALE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2014)0104).

Kalbėjo:

Rosa D'Amato pasiūlė 15 pakeitimo žodinį pakeitimą.

Kadangi daugiau kaip 40 Parlamento narių prieštaravo šiam žodiniam pakeitimui, jis nebuvo priimtas balsuoti.

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0353/2014, B8-0354/2014 ir B8-0355/2014 anuliuoti.)

Teisinis pranešimas - Privatumo politika