Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2976(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0352/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 17/12/2014 - 10.23
CRE 17/12/2014 - 10.23
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0104

Protokół
Środa, 17 grudnia 2014 r. - Strasburg

10.23. Przemysł stalowy w UE: ochrona pracowników i przemysłu (głosowanie)
CRE

Debata odbyła się dnia 26 listopada 2014 r.(pkt 22 protokołu z dnia 26.11.2014).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 17 grudnia 2014 r. (pkt 6 protokołu z dnia 17.12.2014).

Projekty rezolucji B8-0351/2014, B8-0352/2014, B8-0353/2014, B8-0354/2014, B8-0355/2014 i B8-0356/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 23)

PROJEKT REZOLUCJI B8-0351/2014

Odrzucony

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0352/2014

(zastępujący B8-0352/2014 i B8-0356/2014):

złożony przez następujących posłów:

Antonio Tajani, Siegfried Mureşan, Anne Sander, Françoise Grossetête, Claude Rolin, Pilar del Castillo Vera, Ivo Belet, Massimiliano Salini, András Gyürk, Angélique Delahaye, Paul Rübig, Philippe Juvin, Tokia Saïfi, Esther de Lange, Angelika Niebler, Andor Deli, Raffaele Fitto, Lorenzo Cesa, Giovanni Toti, Jerzy Buzek, Franck Proust, Markus Pieper, Annie Schreijer-Pierik, Nadine Morano, Elisabetta Gardini i Lambert van Nistelrooij w imieniu grupy PPE,

Dan Nica, Bernd Lange, Patrizia Toia, Edouard Martin, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Martina Werner, Simona Bonafè, Jens Geier, Soledad Cabezón Ruiz, Jude Kirton-Darling, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Flavio Zanonato, Adam Gierek, Krystyna Łybacka, Sorin Moisă, José Blanco López, Caterina Chinnici, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Brando Benifei, Pina Picierno, Maria Arena, Alessandra Moretti, Elly Schlein i Clare Moody w imieniu grupy S&D,

Reinhard Bütikofer i Monika Vana w imieniu grupy Verts/ALE.

Przyjęto (P8_TA(2014)0104)

Wystąpienia

Rosa D'Amato zaproponowała poprawkę ustną do poprawki nr 15.

Ponieważ ponad 40 posłów sprzeciwiło się uwzględnieniu tej poprawki ustnej, została ona odrzucona.

(Projekty rezolucji B8-0353/2014, B8-0354/2014 i B8-0355/2014 stały się bezprzedmiotowe.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności