Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2976(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0352/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/12/2014 - 10.23
CRE 17/12/2014 - 10.23
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0104

Proces-verbal
Miercuri, 17 decembrie 2014 - Strasbourg

10.23. Situația industriei siderurgice din UE: protejarea lucrătorilor și a industriilor (vot)
CRE

Dezbaterea a avut loc la 26 noiembrie 2014 (punctul 22 al PV din 26.11.2014).

Propunerile de rezoluție au fost anunțate la 17 decembrie 2014 (punctul 6 al PV din 17.12.2014).

Propuneri de rezoluții B8-0351/2014, B8-0352/2014, B8-0353/2014, B8-0354/2014, B8-0355/2014 și B8-0356/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 23)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0351/2014

Respins

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0352/2014

(care înlocuiește B8-0352/2014 și B8-0356/2014):

depusă de următorii deputați:

Antonio Tajani, Siegfried Mureşan, Anne Sander, Françoise Grossetête, Claude Rolin, Pilar del Castillo Vera, Ivo Belet, Massimiliano Salini, András Gyürk, Angélique Delahaye, Paul Rübig, Philippe Juvin, Tokia Saïfi, Esther de Lange, Angelika Niebler, Andor Deli, Raffaele Fitto, Lorenzo Cesa, Giovanni Toti, Jerzy Buzek, Franck Proust, Markus Pieper, Annie Schreijer-Pierik, Nadine Morano, Elisabetta Gardini și Lambert van Nistelrooij, în numele Grupului PPE,

Dan Nica, Bernd Lange, Patrizia Toia, Edouard Martin, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Martina Werner, Simona Bonafè, Jens Geier, Soledad Cabezón Ruiz, Jude Kirton-Darling, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Flavio Zanonato, Adam Gierek, Krystyna Łybacka, Sorin Moisă, José Blanco López, Caterina Chinnici, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Brando Benifei, Pina Picierno, Maria Arena, Alessandra Moretti, Elly Schlein și Clare Moody, în numele Grupului S&D,

Reinhard Bütikofer și Monika Vana, în numele Grupului Verts/ALE.

Adoptat (P8_TA(2014)0104)

Intervenții

Rosa D'Amato a propus un amendament oral la amendamentul 15.

Dat fiind că mai mult de patruzeci de deputați s-au opus luării în considerare a acestui amendament oral, acesta nu a fost reținut.

(Propunerile de rezoluții B8-0353/2014, B8-0354/2014 și B8-0355/2014 au devenit caduce.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate