Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 17 decembrie 2014 - Strasbourg

11. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei ședințe.

Explicații orale privind votul:

Raport Sorin Moisă - A8-0053/2014
Stanislav Polčák, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Seán Kelly și Daniel Hannan, în numele Grupului ECR

Raport Gérard Deprez - A8-0068/2014
Peter Jahr

Raport Gérard Deprez - A8-0069/2014
Peter Jahr și Ivana Maletić

Raport Gérard Deprez - A8-0076/2014
Maite Pagazaurtundúa Ruiz și Peter Jahr

Raport Gérard Deprez - A8-0078/2014
Alessandra Moretti, Ivana Maletić, Andrej Plenković și Daniel Hannan

Raport Gérard Deprez - A8-0072/2014
Momchil Nekov, Angel Dzhambazki, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Tonino Picula și Ruža Tomašić

Noul proiect de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015
Clare Moody și Alessandra Moretti

Raport Eider Gardiazabal Rubial și Monika Hohlmeier - A8-0067/2014
Caterina Chinnici, Zoltán Balczó, Ivana Maletić, Richard Corbett și Marian Harkin

Reînnoirea Strategiei de securitate internă a UE (2014/2819(RSP)) - B8-0350/2014
Laura Ferrara și Caterina Chinnici

Recunoașterea suveranității statale a Palestinei (2014/2964(RSP)) - RC-B8-0277/2014
Eleonora Forenza, Martina Anderson, Matt Carthy, Jordi Sebastià, Michaela Šojdrová, Branislav Škripek, Igor Šoltes, Marian Harkin, Tonino Picula, Lynn Boylan, Tibor Szanyi, Karima Delli, Nathan Gill, Tomáš Zdechovský, Mark Demesmaeker, Marijana Petir, Jan Zahradil, Janice Atkinson, Jill Seymour, Diane James, David Coburn și Fabio Massimo Castaldo

Situația industriei siderurgice din UE: protejarea lucrătorilor și a industriilor (2014/2976(RSP)) - RC-B8-0352/2014
Eleonora Forenza, Jude Kirton-Darling, Michela Giuffrida, Barbara Kappel, Marie-Christine Arnautu, Theresa Griffin, Paloma López Bermejo, Caterina Chinnici și Maria Spyraki.

Explicațiile privind voturile vor continua în ședința de mâine, joi 18 decembrie 2014.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate