Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 17. decembra 2014 - Štrasburg

11. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Sorin Moisă - A8-0053/2014
Stanislav Polčák, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Seán Kelly a Daniel Hannan v mene skupiny ECR

Správa: Gérard Deprez - A8-0068/2014
Peter Jahr

Správa: Gérard Deprez - A8-0069/2014
Peter Jahr a Ivana Maletić

Správa: Gérard Deprez - A8-0076/2014
Maite Pagazaurtundúa Ruiz a Peter Jahr

Správa: Gérard Deprez - A8-0078/2014
Alessandra Moretti, Ivana Maletić, Andrej Plenković a Daniel Hannan

Správa: Gérard Deprez - A8-0072/2014
Momchil Nekov, Angel Dzhambazki, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Tonino Picula a Ruža Tomašić

Nový návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rok 2015
Clare Moody a Alessandra Moretti

Správa: Eider Gardiazabal Rubial a Monika Hohlmeier - A8-0067/2014
Caterina Chinnici, Zoltán Balczó, Ivana Maletić, Richard Corbett a Marian Harkin

Obnovenie stratégie vnútornej bezpečnosti EÚ (2014/2819(RSP)) - B8-0350/2014
Laura Ferrara a Caterina Chinnici

Uznanie štátnej suverenity Palestíny (2014/2964(RSP)) - RC-B8-0277/2014
Eleonora Forenza, Martina Anderson, Matt Carthy, Jordi Sebastià, Michaela Šojdrová, Branislav Škripek, Igor Šoltes, Marian Harkin, Tonino Picula, Lynn Boylan, Tibor Szanyi, Karima Delli, Nathan Gill, Tomáš Zdechovský, Mark Demesmaeker, Marijana Petir, Jan Zahradil, Janice Atkinson, Jill Seymour, Diane James, David Coburn a Fabio Massimo Castaldo

Oceliarsky priemysel EÚ: ochrana pracovníkov a priemyselných odvetví (2014/2976(RSP)) - RC-B8-0352/2014
Eleonora Forenza, Jude Kirton-Darling, Michela Giuffrida, Barbara Kappel, Marie-Christine Arnautu, Theresa Griffin, Paloma López Bermejo, Caterina Chinnici a Maria Spyraki.

Vysvetlenia hlasovania budú pokračovať na zajtrajšom plenárnom zasadnutí štvrtok 18. decembra 2014.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia