Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 17. joulukuuta 2014 - Strasbourg

14. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

ECON-valiokunnan suositus olla vastustamatta 21. lokakuuta 2014 annettua komission delegoitua asetusta 15. toukokuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU täydentämisestä kriisinratkaisun rahoitusjärjestelyihin etukäteen suoritettavien rahoitusosuuksien osalta (C(2014)07674 - 2014/2923(DEA)) (B8-0381/2014) on ilmoitettu täysistunnossa tiistaina 16. joulukuuta 2014 (istunnon pöytäkirja 16.12.2014, kohta 13).

68 jäsentä on esittänyt tätä suositusta koskevan vastalauseen työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdassa määrätyssä 24 tunnin määräajassa.

Näin ollen suositus on otettu torstain 18. joulukuuta 2014 äänestyksiin.

Määräajat ovat seuraavat:

- tarkistukset: keskiviikko 17. joulukuuta 2014 klo 17.00.

- kohta kohdalta -äänestyksiä, erillisiä äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt: keskiviikko 17. joulukuuta 2014 klo 19.00.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö