Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 17. detsember 2014 - Strasbourg

15. USA Senati aruanne piinamise kohta LKA poolt (arutelu)
CRE

Nõukogu ja komisjoni avaldused: USA Senati aruanne piinamise kohta LKA poolt (2014/2997(RSP))

Benedetto Della Vedova (nõukogu eesistuja) ja Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Monika Hohlmeier fraktsiooni PPE nimel, Tanja Fajon fraktsiooni S&D nimel, Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Sajjad Karim, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Eva Joly fraktsiooni Verts/ALE nimel, Laura Ferrara fraktsiooni EFDD nimel, Krisztina Morvai (fraktsioonilise kuuluvuseta), Cristian Dan Preda, Birgit Sippel, Zdzisław Krasnodębski, Cecilia Wikström, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jonathan Arnott, Martina Anderson, Judith Sargentini, Konstantinos Papadakis, Elmar Brok, kes vastas ühtlasi neljale küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Urmas Paet, Sophia in 't Veld, Afzal Khan ja Cornelia Ernst ja Claude Moraes.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võtsid Claude Moraes, kes vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasAfzal Khan ja Sajjad Karim, Hans-Olaf Henkel, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, Jean Lambert, Gianluca Buonanno, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Barbara Spinelli, Carlos Coelho, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki ja Ivo Vajgl.

Sõna võtsid Pablo Iglesias, Janusz Korwin-Mikke, Daniel Buda, Ana Gomes, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas António Marinho e Pinto, Beatrix von Storch, Javier Couso Permuy, Gilles Lebreton, Csaba Sógor, Kati Piri, Deirdre Clune, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jeroen Lenaers ja Elena Valenciano.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michał Boni, Nicola Caputo, Sajjad Karim ja Jozo Radoš.

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Josu Juaristi Abaunz ja Ignazio Corrao.

Sõna võtsid Dimitris Avramopoulos ja Benedetto Della Vedova.

Sõna võttis Sophia in 't Veld.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: veebruari I osaistungjärgul.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika