Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 17. joulukuuta 2014 - Strasbourg

15. Yhdysvaltojen senaatin raportti CIA:n käyttämästä kidutuksesta (keskustelu)
CRE

Neuvoston ja komission julkilausumat: Yhdysvaltojen senaatin raportti CIA:n käyttämästä kidutuksesta (2014/2997(RSP))

Benedetto Della Vedova (neuvoston puheenjohtaja) ja Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Monika Hohlmeier PPE-ryhmän puolesta, Tanja Fajon S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Sajjad Karim, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, Eva Joly Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Krisztina Morvai, Cristian Dan Preda, Birgit Sippel, Zdzisław Krasnodębski, Cecilia Wikström, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jonathan Arnott, Martina Anderson, Judith Sargentini, Konstantinos Papadakis, Elmar Brok, joka vastasi myös neljään kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Urmas Paet, Sophia in 't Veld, Afzal Khan ja Cornelia Ernst ja Claude Moraes.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Puheenvuorot: Claude Moraes, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Afzal Khan ja Sajjad Karim, Hans-Olaf Henkel, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, Jean Lambert, Gianluca Buonanno, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Barbara Spinelli, Carlos Coelho, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki ja Ivo Vajgl.

Puheenvuorot: Pablo Iglesias, Janusz Korwin-Mikke, Daniel Buda, Ana Gomes, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla António Marinho e Pinto, Beatrix von Storch, Javier Couso Permuy, Gilles Lebreton, Csaba Sógor, Kati Piri, Deirdre Clune, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jeroen Lenaers ja Elena Valenciano.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michał Boni, Nicola Caputo, Sajjad Karim ja Jozo Radoš.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Josu Juaristi Abaunz ja Ignazio Corrao.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos ja Benedetto Della Vedova.

Sophia in 't Veld käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: helmikuun I istuntojakso.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö