Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2014. december 17., Szerda - Strasbourg

15. Az Egyesült Államok Szenátusának jelentése a CIA által alkalmazott kínzásokról (vita)
CRE

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Egyesült Államok Szenátusának jelentése a CIA által alkalmazott kínzásokról (2014/2997(RSP))

Benedetto Della Vedova (a Tanács soros elnöke) és Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Monika Hohlmeier, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tanja Fajon, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Mark Demesmaeker, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Sajjad Karim, Cornelia Ernst, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Eva Joly, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Laura Ferrara, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Krisztina Morvai, független, Cristian Dan Preda, Birgit Sippel, Zdzisław Krasnodębski, Cecilia Wikström, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jonathan Arnott, Martina Anderson, Judith Sargentini, Konstantinos Papadakis, Elmar Brok, aki válaszol a következő képviselő négy kékkártyás kérdésére is: Urmas Paet, Sophia in 't Veld, Afzal Khan és Cornelia Ernst, és Claude Moraes.

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Felszólal: Claude Moraes, aki válaszol a következő képviselő két kékkártyás kérdésére is: Afzal Khan és Sajjad Karim, Hans-Olaf Henkel, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, Jean Lambert, Gianluca Buonanno, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Barbara Spinelli, Carlos Coelho, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki és Ivo Vajgl.

Felszólal: Pablo Iglesias, Janusz Korwin-Mikke, Daniel Buda, Ana Gomes, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: António Marinho e Pinto, Beatrix von Storch, Javier Couso Permuy, Gilles Lebreton, Csaba Sógor, Kati Piri, Deirdre Clune, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jeroen Lenaers és Elena Valenciano.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michał Boni, Nicola Caputo, Sajjad Karim és Jozo Radoš.

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Josu Juaristi Abaunz és Ignazio Corrao.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos és Benedetto Della Vedova.

Felszólal: Sophia in 't Veld.

Az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: a februári I. ülésen.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat