Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2014 m. gruodžio 17 d. - Strasbūras

15. JAV Senato ataskaita dėl CŽV veikloje naudojamų kankinimų (diskusijos)
CRE

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: JAV Senato ataskaita dėl CŽV veikloje naudojamų kankinimų (2014/2997(RSP))

Benedetto Della Vedova (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Monika Hohlmeier PPE frakcijos vardu, Tanja Fajon S&D frakcijos vardu, Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Sajjad Karim), Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu, Eva Joly Verts/ALE frakcijos vardu, Laura Ferrara EFDD frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Krisztina Morvai, Cristian Dan Preda, Birgit Sippel, Zdzisław Krasnodębski, Cecilia Wikström (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jonathan Arnott), Martina Anderson, Judith Sargentini, Konstantinos Papadakis, Elmar Brok (taip pat atsakė į keturis mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Urmas Paet, Sophia in 't Veld, Afzal Khan ir Cornelia Ernst) ir Claude Moraes.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Claude Moraes (taip pat sakaė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Afzal Khan ir Sajjad Karim), Hans-Olaf Henkel, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, Jean Lambert, Gianluca Buonanno (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Barbara Spinelli), Carlos Coelho (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bill Etheridge), Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki ir Ivo Vajgl.

Kalbėjo: Pablo Iglesias, Janusz Korwin-Mikke, Daniel Buda, Ana Gomes (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė António Marinho e Pinto), Beatrix von Storch, Javier Couso Permuy, Gilles Lebreton, Csaba Sógor, Kati Piri, Deirdre Clune, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jeroen Lenaers ir Elena Valenciano.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michał Boni, Nicola Caputo, Sajjad Karim ir Jozo Radoš.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Josu Juaristi Abaunz ir Ignazio Corrao.

Kalbėjo: Dimitris Avramopoulos ir Benedetto Della Vedova.

Kalbėjo Sophia in 't Veld.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: pirmoji vasario mėn. sesija

Teisinė informacija - Privatumo politika