Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2014. gada 17. decembris - Strasbūra

15. ASV Senāta ziņojums par CIP veikto spīdzināšanu (debates)
CRE

Padomes un Komisijas paziņojumi: ASV Senāta ziņojums par CIP veikto spīdzināšanu (2014/2997(RSP)).

Benedetto Della Vedova (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Monika Hohlmeier PPE grupas vārdā, Tanja Fajon S&D grupas vārdā, Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Sajjad Karim, Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā, Eva Joly Verts/ALE grupas vārdā, Laura Ferrara EFDD grupas vārdā, Krisztina Morvai, pie grupām nepiederoša deputāte, Cristian Dan Preda, Birgit Sippel, Zdzisław Krasnodębski, Cecilia Wikström, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jonathan Arnott, Martina Anderson, Judith Sargentini, Konstantinos Papadakis, Elmar Brok, kas atbildēja arī uz četriem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Urmas Paet, Sophia in 't Veld, Afzal Khan un Cornelia Ernst un Claude Moraes.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Claude Moraes, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Afzal Khan un Sajjad Karim, Hans-Olaf Henkel, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, Jean Lambert, Gianluca Buonanno, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Barbara Spinelli, Carlos Coelho, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki un Ivo Vajgl.

Uzstājās Pablo Iglesias, Janusz Korwin-Mikke, Daniel Buda, Ana Gomes, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva António Marinho e Pinto, Beatrix von Storch, Javier Couso Permuy, Gilles Lebreton, Csaba Sógor, Kati Piri, Deirdre Clune, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jeroen Lenaers un Elena Valenciano.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michał Boni, Nicola Caputo, Sajjad Karim un Jozo Radoš.

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Josu Juaristi Abaunz un Ignazio Corrao.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos un Benedetto Della Vedova.

Uzstājās Sophia in 't Veld.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: februāra I sesijā.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika