Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 17 decembrie 2014 - Strasbourg

15. Raportul Senatului SUA privind utilizarea torturii de către CIA (dezbatere)
CRE

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Raportul Senatului SUA privind utilizarea torturii de către CIA (2014/2997(RSP))

Benedetto Della Vedova (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Monika Hohlmeier, în numele Grupului PPE, Tanja Fajon, în numele Grupului S&D, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Sajjad Karim, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Eva Joly, în numele Grupului Verts/ALE, Laura Ferrara, în numele Grupului EFDD, Krisztina Morvai, neafiliată, Cristian Dan Preda, Birgit Sippel, Zdzisław Krasnodębski, Cecilia Wikström, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jonathan Arnott, Martina Anderson, Judith Sargentini, Konstantinos Papadakis, Elmar Brok, care a răspuns, de asemenea, la patru întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Urmas Paet, Sophia in 't Veld, Afzal Khan și Cornelia Ernst, și Claude Moraes.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Claude Moraes, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Afzal Khan și Sajjad Karim, Hans-Olaf Henkel, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, Jean Lambert, Gianluca Buonanno, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Barbara Spinelli, Carlos Coelho, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki și Ivo Vajgl.

Au intervenit: Pablo Iglesias, Janusz Korwin-Mikke, Daniel Buda, Ana Gomes, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către António Marinho e Pinto, Beatrix von Storch, Javier Couso Permuy, Gilles Lebreton, Csaba Sógor, Kati Piri, Deirdre Clune, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jeroen Lenaers și Elena Valenciano.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michał Boni, Nicola Caputo, Sajjad Karim și Jozo Radoš.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Josu Juaristi Abaunz și Ignazio Corrao.

Au intervenit: Dimitris Avramopoulos și Benedetto Della Vedova.

A intervenit Sophia in 't Veld.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: perioada de sesiune februarie I.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate