Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 17. december 2014 - Strasbourg

15. Poročilo senata ZDA o mučenju, ki ga je izvajala CIA (razprava)
CRE

Izjavi Sveta in Komisije: Poročilo senata ZDA o mučenju, ki ga je izvajala CIA (2014/2997(RSP))

Benedetto Della Vedova (predsedujoči Svetu) in Dimitris Avramopoulos (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Monika Hohlmeier v imenu skupine PPE, Tanja Fajon v imenu skupine S&D, Mark Demesmaeker v imenu skupine ECR, Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Sajjad Karim, Cornelia Ernst v imenu skupine GUE/NGL, Eva Joly v imenu skupine Verts/ALE, Laura Ferrara v imenu skupine EFDD, Krisztina Morvai samostojna poslanka, Cristian Dan Preda, Birgit Sippel, Zdzisław Krasnodębski, Cecilia Wikström, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jonathan Arnott, Martina Anderson, Judith Sargentini, Konstantinos Papadakis, Elmar Brok, ki je odgovoril tudi na štiri vpašanja, ki so jih z dvigom modrega kartončka postavili Urmas Paet, Sophia in 't Veld, Afzal Khan in Cornelia Ernst, in Claude Moraes.

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Govorili so Claude Moraes, ki je odgovoril na dve vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Afzal Khan in Sajjad Karim, Hans-Olaf Henkel, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, Jean Lambert, Gianluca Buonanno, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Barbara Spinelli, Carlos Coelho, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bill Etheridge, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki in Ivo Vajgl.

Govorili so Pablo Iglesias, Janusz Korwin-Mikke, Daniel Buda, Ana Gomes, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil António Marinho e Pinto, Beatrix von Storch, Javier Couso Permuy, Gilles Lebreton, Csaba Sógor, Kati Piri, Deirdre Clune, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jeroen Lenaers in Elena Valenciano.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michał Boni, Nicola Caputo, Sajjad Karim in Jozo Radoš.

PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

Po postopku "catch the eye" sta govorila Josu Juaristi Abaunz in Ignazio Corrao.

Govorila sta Dimitris Avramopoulos in Benedetto Della Vedova.

Govorila je Sophia in 't Veld.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 123(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: prvo delno zasedanje v februarju.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov