Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 17. december 2014 - Strasbourg

16. Ytringsfrihed i Tyrkiet: Nylige anholdelser af journalister, medieledere og systematisk pres på medier (forhandling)
CRE

Redegørelse fra næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Ytringsfrihed i Tyrkiet: Nylige anholdelser af journalister, medieledere og systematisk pres på medier (2014/3011(RSP))

Benedetto Della Vedova (formand for Rådet) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Kati Piri for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Takis Hadjigeorgiou for GUE/NGL-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Kristina Winberg for EFDD-Gruppen, Matteo Salvini, løsgænger, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Brando Benifei, Renate Sommer, Richard Howitt, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Charles Tannock og Lampros Fountoulis, Morten Messerschmidt, Patrick Le Hyaric, Ska Keller, James Carver, Eleftherios Synadinos, og Gunnar Hökmark, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Costas Mavrides.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Talere: Elena Valenciano, Mark Demesmaeker, Curzio Maltese, Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Edouard Ferrand, Artis Pabriks, Victor Boştinaru, Sven Schulze, Ismail Ertug, Jeroen Lenaers, Nikos Androulakis, Eleni Theocharous, Javi López, Fernando Ruas og Lefteris Christoforou.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Alessandra Moretti, Notis Marias, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivo Vajgl, Demetris Papadakis, Angel Dzhambazki, Fabio Massimo Castaldo, Costas Mavrides og Nicola Caputo.

Indlæg af Benedetto Della Vedova.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: næste mødeperiode.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik