Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2014 m. gruodžio 17 d. - Strasbūras

16. Žodžio laisvė Turkijoje: neseniai įvykdyti žurnalistų bei žiniasklaidos įmonių vadovų suėmimai ir sistemingai žiniasklaidai daromas spaudimas Turkijoje (diskusijos)
CRE

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Žodžio laisvė Turkijoje: neseniai įvykdyti žurnalistų bei žiniasklaidos įmonių vadovų suėmimai ir sistemingai žiniasklaidai daromas spaudimas Turkijoje (2014/3011(RSP))

Benedetto Della Vedova (einantis Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Kati Piri S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Kristina Winberg EFDD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Matteo Salvini (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Brando Benifei), Renate Sommer, Richard Howitt (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Charles Tannock ir Lampros Fountoulis), Morten Messerschmidt, Patrick Le Hyaric, Ska Keller, James Carver, Eleftherios Synadinos ir Gunnar Hökmark (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Costas Mavrides).

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Elena Valenciano, Mark Demesmaeker, Curzio Maltese, Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Edouard Ferrand, Artis Pabriks, Victor Boştinaru, Sven Schulze, Ismail Ertug, Jeroen Lenaers, Nikos Androulakis, Eleni Theocharous, Javi López, Fernando Ruas ir Lefteris Christoforou.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák, Alessandra Moretti, Notis Marias (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivo Vajgl), Demetris Papadakis, Angel Dzhambazki, Fabio Massimo Castaldo, Costas Mavrides ir Nicola Caputo.

Kalbėjo Benedetto Della Vedova.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: kita sesija

Teisinė informacija - Privatumo politika