Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 17 grudnia 2014 r. - Strasburg

16. Wolność wypowiedzi w Turcji: niedawne przypadki aresztowań dziennikarzy i kierowników środków przekazu oraz systematyczna presja wywierana na media (debata)
CRE

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Wolność wypowiedzi w Turcji: niedawne przypadki aresztowań dziennikarzy i kierowników środków przekazu oraz systematyczna presja wywierana na media (2014/3011(RSP))

Benedetto Della Vedova (urzędujący przewodniczący Rady) wygłosił oświadczeniew imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel ds. WPZB.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Kati Piri w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Takis Hadjigeorgiou w imieniu grupy GUE/NGL, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Kristina Winberg w imieniu grupy EFDD, Matteo Salvini, niezrzeszony, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Branda Benifei, Renate Sommer, Richard Howitt, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Charlesa Tannocka i Lamprosa Fountoulisa, Morten Messerschmidt, Patrick Le Hyaric, Ska Keller, James Carver, Eleftherios Synadinos i Gunnar Hökmark, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Costasa Mavridesa.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Elena Valenciano Martínez-Orozco, Mark Demesmaeker, Curzio Maltese, Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Edouard Ferrand, Artis Pabriks, Victor Boştinaru, Sven Schulze, Ismail Ertug, Jeroen Lenaers, Nikos Androulakis, Eleni Theocharous, Javi López, Fernando Ruas i Lefteris Christoforou.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Alessandra Moretti, Notis Marias, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Iva Vajgla, Demetris Papadakis, Angel Dzhambazki, Fabio Massimo Castaldo, Costas Mavrides i Nicola Caputo.

Głos zabrał Benedetto Della Vedova.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: kolejna sesja miesięczna.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności