Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 17 december 2014 - Strasbourg

16. Yttrandefrihet i Turkiet: Gripanden nyligen av journalister och mediechefer samt systematisk press på medierna (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Yttrandefrihet i Turkiet: Gripanden nyligen av journalister och mediechefer samt systematisk press på medierna (2014/3011(RSP))

Benedetto Della Vedova (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Kati Piri för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Takis Hadjigeorgiou för GUE/NGL-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Kristina Winberg för EFDD-gruppen, Matteo Salvini, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Brando Benifei, Renate Sommer, Richard Howitt, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Charles Tannock och Lampros Fountoulis, Morten Messerschmidt, Patrick Le Hyaric, Ska Keller, James Carver, Eleftherios Synadinos, och Gunnar Hökmark, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Costas Mavrides.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Elena Valenciano, Mark Demesmaeker, Curzio Maltese, Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Edouard Ferrand, Artis Pabriks, Victor Boştinaru, Sven Schulze, Ismail Ertug, Jeroen Lenaers, Nikos Androulakis, Eleni Theocharous, Javi López, Fernando Ruas och Lefteris Christoforou.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Alessandra Moretti, Notis Marias, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivo Vajgl, Demetris Papadakis, Angel Dzhambazki, Fabio Massimo Castaldo, Costas Mavrides och Nicola Caputo.

Talare: Benedetto Della Vedova.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: nästkommande sammanträdesperiod.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy