Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/0086(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A8-0041/2014

Forhandlinger :

PV 17/12/2014 - 17
CRE 17/12/2014 - 17

Afstemninger :

PV 18/12/2014 - 10.2
CRE 18/12/2014 - 10.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0111

Protokol
Onsdag den 17. december 2014 - Strasbourg

17. Associeringsaftale med Georgien *** - Indgåelse af en associeringsaftale mellem Den Europæiske Union på den ene side og Georgien på den anden side (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side [09827/2014 - C8-0129/2014 - 2014/0086(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Andrejs Mamikins (A8-0041/2014)

Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Georgia på den anden side [2014/2816(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Andrejs Mamikins (A8-0042/2014)

Andrejs Mamikins forelagde henstillingen og betænkningen.

Indlæg af Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen).

Talere: Olli Rehn (ordfører for udtalelse fra INTA), Jaromír Štětina for PPE-Gruppen, Knut Fleckenstein for S&D-Gruppen, Marek Jurek for ECR-Gruppen, Javier Nart for ALDE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Andrejs Mamikins, Tamás Meszerics for Verts/ALE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Aymeric Chauprade, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Sandra Kalniete og Marek Jurek, og Cristian Dan Preda.

FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand

Talere: Aymeric Chauprade og Sajjad Karim, for at stille et blåt kort-spørgsmål til Cristian Dan Preda, som besvarede dette, Victor Boştinaru, Charles Tannock, Petras Auštrevičius, Heidi Hautala, Franz Obermayr, Sandra Kalniete, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Andrejs Mamikins, Kati Piri, Bas Belder, Ulrike Lunacek, Andrej Plenković, Richard Howitt, Sajjad Karim, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra James Carver, Lars Adaktusson, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Eduard Kukan, Andi Cristea, Mirosław Piotrowski, Gunnar Hökmark, Tonino Picula, Marcus Pretzell, Fulvio Martusciello, Clare Moody, Gabrielius Landsbergis og Michał Boni.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Zigmantas Balčytis, Urmas Paet, Ignazio Corrao, József Nagy og Brando Benifei.

Talere: Dimitris Avramopoulos og Andrejs Mamikins.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.1 i protokollen af 18.12.2014 og punkt 10.2 i protokollen af 18.12.2014.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik