Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/0086(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0041/2014

Keskustelut :

PV 17/12/2014 - 17
CRE 17/12/2014 - 17

Äänestykset :

PV 18/12/2014 - 10.2
CRE 18/12/2014 - 10.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0111

Pöytäkirja
Keskiviikko 17. joulukuuta 2014 - Strasbourg

17. Assosiaatiosopimus Georgian kanssa *** - Assosiaatiosopimuksen tekeminen Georgian kanssa (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisen assosiaatiosopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [09827/2014 - C8-0129/2014 - 2014/0086(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Andrejs Mamikins (A8-0041/2014)

Mietintö johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisen assosiaatiosopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [2014/2816(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Andrejs Mamikins (A8-0042/2014)

Andrejs Mamikins esitteli suosituksen ja mietinnön.

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Olli Rehn (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jaromír Štětina PPE-ryhmän puolesta, Knut Fleckenstein S&D-ryhmän puolesta, Marek Jurek ECR-ryhmän puolesta, Javier Nart ALDE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Andrejs Mamikins, Tamás Meszerics Verts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Aymeric Chauprade, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Sandra Kalniete ja Marek Jurek, ja Cristian Dan Preda.

Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS

Puheenvuorot: Aymeric Chauprade ja Sajjad Karim, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Cristian Dan Preda vastasi, Victor Boştinaru, Charles Tannock, Petras Auštrevičius, Heidi Hautala, Franz Obermayr, Sandra Kalniete, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Andrejs Mamikins, Kati Piri, Bas Belder, Ulrike Lunacek, Andrej Plenković, Richard Howitt, Sajjad Karim, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla James Carver, Lars Adaktusson, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Eduard Kukan, Andi Cristea, Mirosław Piotrowski, Gunnar Hökmark, Tonino Picula, Marcus Pretzell, Fulvio Martusciello, Clare Moody, Gabrielius Landsbergis ja Michał Boni.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Zigmantas Balčytis, Urmas Paet, Ignazio Corrao, József Nagy ja Brando Benifei.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos ja Andrejs Mamikins.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.12.2014, kohta 10.1 ja istunnon pöytäkirja 18.12.2014, kohta 10.2.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö