Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/0086(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0041/2014

Debaty :

PV 17/12/2014 - 17
CRE 17/12/2014 - 17

Głosowanie :

PV 18/12/2014 - 10.2
CRE 18/12/2014 - 10.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0111

Protokół
Środa, 17 grudnia 2014 r. - Strasburg

17. Układ o stowarzyszeniu z Gruzją *** - Zawarcie układu o stowarzyszeniu z Gruzją (debata)
CRE

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony [09827/2014 - C8-0129/2014 - 2014/0086(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Andrejs Mamikins (A8-0041/2014)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony [2014/2816(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Andrejs Mamikins (A8-0042/2014)

Andrejs Mamikins przedstawił zalecenie i sprawozdanie.

Głos zabrał Dimitris Avramopoulos (członek Komisji).

Głos zabrali: Olli Rehn (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Jaromír Štětina w imieniu grupy PPE, Knut Fleckenstein w imieniu grupy S&D, Marek Jurek w imieniu grupy ECR, Javier Nart w imieniu grupy ALDE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Andrejsa Mamikinsa, Tamás Meszerics w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Aymeric Chauprade, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Sandrę Kalniete i Marka Jurka, oraz Cristian Dan Preda.

PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Aymeric Chauprade i Sajjad Karim, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Cristian Dan Preda, który na nie odpowiedział, Victor Boştinaru, Charles Tannock, Petras Auštrevičius, Heidi Hautala, Franz Obermayr, Sandra Kalniete, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Andrejsa Mamikinsa, Kati Piri, Bas Belder, Ulrike Lunacek, Andrej Plenković, Richard Howitt, Sajjad Karim, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jamesa Carvera, Lars Adaktusson, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Eduard Kukan, Andi Cristea, Mirosław Piotrowski, Gunnar Hökmark, Tonino Picula, Marcus Pretzell, Fulvio Martusciello, Clare Moody, Gabrielius Landsbergis i Michał Boni.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Zigmantas Balčytis, Urmas Paet, Ignazio Corrao, József Nagy i Brando Benifei.

Głos zabrali: Dimitris Avramopoulos i Andrejs Mamikins.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.1 protokołu z dnia 18.12.2014 i pkt 10.2 protokołu z dnia 18.12.2014.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności