Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0086(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0041/2014

Debatter :

PV 17/12/2014 - 17
CRE 17/12/2014 - 17

Omröstningar :

PV 18/12/2014 - 10.2
CRE 18/12/2014 - 10.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0111

Protokoll
Onsdagen den 17 december 2014 - Strasbourg

17. Associeringsavtal med Georgien *** - Ingående av ett associeringsavtal med Georgien (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan, [09827/2014 - C8-0129/2014 - 2014/0086(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Andrejs Mamikins (A8-0041/2014)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan [2014/2816(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Andrejs Mamikins (A8-0042/2014)

Andrejs Mamikins redogjorde för rekommendationen och betänkandet.

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

Talare: Olli Rehn (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Jaromír Štětina för PPE-gruppen, Knut Fleckenstein för S&D-gruppen, Marek Jurek för ECR-gruppen, Javier Nart för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Andrejs Mamikins, Tamás Meszerics för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Aymeric Chauprade, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Sandra Kalniete och Marek Jurek, och Cristian Dan Preda.

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

Talare: Aymeric Chauprade och Sajjad Karim, ställde en fråga ("blått kort") Cristian Dan Preda, som besvarade den, Victor Boştinaru, Charles Tannock, Petras Auštrevičius, Heidi Hautala, Franz Obermayr, Sandra Kalniete, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Andrejs Mamikins, Kati Piri, Bas Belder, Ulrike Lunacek, Andrej Plenković, Richard Howitt, Sajjad Karim, som även besvarade en fråga ("blått kort") från James Carver, Lars Adaktusson, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Eduard Kukan, Andi Cristea, Mirosław Piotrowski, Gunnar Hökmark, Tonino Picula, Marcus Pretzell, Fulvio Martusciello, Clare Moody, Gabrielius Landsbergis och Michał Boni.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Zigmantas Balčytis, Urmas Paet, Ignazio Corrao, József Nagy och Brando Benifei.

Talare: Dimitris Avramopoulos och Andrejs Mamikins.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.1 i protokollet av den 18.12.2014 och punkt 10.2 i protokollet av den 18.12.2014.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy