Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 17 декември 2014 г. - Страсбург

18. Процесът от Хартум и предстоящата инициатива за миграционния маршрут ЕС—Африкански рог (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: Процесът от Хартум и предстоящата инициатива за миграционния маршрут ЕС—Африкански рог (2014/3001(RSP))

Benedetto Della Vedova (действащ председател на Съвета) и Dimitris Avramopoulos (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Roberta Metsola, от името на групата PPE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marie-Christine Vergiat, Birgit Sippel, от името на групата S&D, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от James Carver, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, James Carver, от името на групата EFDD, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Jeroen Lenaers, Doru-Claudian Frunzulică, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Barbara Spinelli и James Carver, Marielle de Sarnez, Barbara Spinelli, Laura Ferrara, Frank Engel, Ana Gomes, Izaskun Bilbao Barandica, Malin Björk, Marijana Petir, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar и Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias и Ангел Джамбазки.

Изказаха се: Dimitris Avramopoulos и Benedetto Della Vedova.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност