Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 17. prosince 2014 - Štrasburk

18. Chartúmský proces a nadcházející „Iniciativa v oblasti migračních tras EU – oblast Afrického rohu“ (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Rady a Komise: Chartúmský proces a nadcházející „Iniciativa v oblasti migračních tras EU – oblast Afrického rohu“ (2014/3001(RSP))

Benedetto Della Vedova (úřadující předseda Rady) a Dimitris Avramopoulos (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Roberta Metsola za skupinu PPE, která rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Marie-Christine Vergiat, Birgit Sippel za skupinu S&D, Cecilia Wikström za skupinu ALDE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil James Carver, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, James Carver za skupinu EFDD, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, Jeroen Lenaers, Doru-Claudian Frunzulică, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položila Barbara Spinelli a James Carver, Marielle de Sarnez, Barbara Spinelli, Laura Ferrara, Frank Engel, Ana Gomes, Izaskun Bilbao Barandica, Malin Björk, Marijana Petir, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar a Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias a Angel Dzhambazki.

Vystoupili: Dimitris Avramopoulos a Benedetto Della Vedova.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí