Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 17. december 2014 - Strasbourg

18. Khartoumprocessen og det forestående "Migrationsruteinitiativ mellem EU og Afrikas Horn" (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Khartoumprocessen og det forestående "Migrationsruteinitiativ mellem EU og Afrikas Horn" (2014/3001(RSP))

Benedetto Della Vedova (formand for Rådet) og Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Roberta Metsola for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marie-Christine Vergiat, Birgit Sippel for S&D-Gruppen, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra James Carver, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, James Carver for EFDD-Gruppen, Eleftherios Synadinos, løsgænger, Jeroen Lenaers, Doru-Claudian Frunzulică, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Barbara Spinelli og James Carver, Marielle de Sarnez, Barbara Spinelli, Laura Ferrara, Frank Engel, Ana Gomes, Izaskun Bilbao Barandica, Malin Björk, Marijana Petir, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar og Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias og Angel Dzhambazki.

Talere: Dimitris Avramopoulos og Benedetto Della Vedova.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik