Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 17. joulukuuta 2014 - Strasbourg

18. Khartumin prosessi ja tuleva EU:n ja Afrikan sarven yhteinen muuttoreittejä koskeva aloite (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Neuvoston ja komission julkilausumat: Khartumin prosessi ja tuleva EU:n ja Afrikan sarven yhteinen muuttoreittejä koskeva aloite (2014/3001(RSP))

Benedetto Della Vedova (neuvoston puheenjohtaja) ja Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Roberta Metsola PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marie-Christine Vergiat, Birgit Sippel S&D-ryhmän puolesta, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla James Carver, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, James Carver EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Jeroen Lenaers, Doru-Claudian Frunzulică, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Barbara Spinelli ja James Carver, Marielle de Sarnez, Barbara Spinelli, Laura Ferrara, Frank Engel, Ana Gomes, Izaskun Bilbao Barandica, Malin Björk, Marijana Petir, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar ja Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias ja Angel Dzhambazki.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos ja Benedetto Della Vedova.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö