Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2014. december 17., Szerda - Strasbourg

18. A kartúmi folyamat és a jövőbeni „EU–Afrika szarva migrációs útvonal kezdeményezés” (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A kartúmi folyamat és a jövőbeni „EU–Afrika szarva migrációs útvonal kezdeményezés” (2014/3001(RSP))

Benedetto Della Vedova (a Tanács soros elnöke) és Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Roberta Metsola, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marie-Christine Vergiat, Birgit Sippel, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Cecilia Wikström, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: James Carver, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, James Carver, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Eleftherios Synadinos, független, Jeroen Lenaers, Doru-Claudian Frunzulică, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Barbara Spinelli és James Carver, Marielle de Sarnez, Barbara Spinelli, Laura Ferrara, Frank Engel, Ana Gomes, Izaskun Bilbao Barandica, Malin Björk, Marijana Petir, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar és Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias és Angel Dzhambazki.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos és Benedetto Della Vedova.

A vitát berekesztik.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat