Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 17 grudnia 2014 r. - Strasburg

18. Proces z Chartumu oraz nadchodząca „Inicjatywa w sprawie szlaku migracyjnego Róg Afryki – UE” (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Proces z Chartumu oraz nadchodząca „Inicjatywa w sprawie szlaku migracyjnego Róg Afryki – UE” (2014/3001(RSP))

Benedetto Della Vedova (urzędujący przewodniczący Rady) i Dimitris Avramopoulos (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Roberta Metsola w imieniu grupy PPE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marie-Christine Vergiat, Birgit Sippel w imieniu grupy S&D, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jamesa Carvera, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, James Carver w imieniu grupy EFDD, Eleftherios Synadinos, niezrzeszony, Jeroen Lenaers, Doru-Claudian Frunzulică, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Barbarę Spinelli i Jamesa Carvera, Marielle de Sarnez, Barbara Spinelli, Laura Ferrara, Frank Engel, Ana Gomes, Izaskun Bilbao Barandica, Malin Björk, Marijana Petir, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar i Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Notis Marias i Angel Dzhambazki.

Głos zabrali: Dimitris Avramopoulos i Benedetto Della Vedova.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności