Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 17 december 2014 - Strasbourg

18. Khartoumprocessen och det kommande initiativet avseende migrationsvägarna Afrikas horn–EU (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Khartoumprocessen och det kommande initiativet avseende migrationsvägarna Afrikas horn–EU (2014/3001(RSP))

Benedetto Della Vedova (rådets tjänstgörande ordförande) och Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Roberta Metsola för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marie-Christine Vergiat, Birgit Sippel för S&D-gruppen, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från James Carver, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, James Carver för EFDD-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Jeroen Lenaers, Doru-Claudian Frunzulică, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Barbara Spinelli och James Carver, Marielle de Sarnez, Barbara Spinelli, Laura Ferrara, Frank Engel, Ana Gomes, Izaskun Bilbao Barandica, Malin Björk, Marijana Petir, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar och Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias och Angel Dzhambazki.

Talare: Dimitris Avramopoulos och Benedetto Della Vedova.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy