Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Středa, 17. prosince 2014 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 3.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 4.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 5.Uznání palestinského státu (předložené návrhy usnesení)
 6.Ocelářství v EU: ochrana pracovníků a průmyslu (předložené návrhy usnesení)
 7.Situace ve Středomoří a nutnost uceleného přístupu EU k migraci (předložené návrhy usnesení)
 8.Předložení dokumentů
 9.Příprava zasedání Evropské rady (18.–19. prosince 2014) (rozprava)
 10.Hlasování
  
10.1.Autonomní obchodní preference pro Moldavskou republiku ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
10.2.Sazební zacházení se zbožím pocházejícím z Ekvádoru ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
10.3.Uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události v roce 2014 (hlasování)
  
10.4.Návrh opravného rozpočtu č. 3/2014: příjmy z pokut a úrokových plateb, příjmy z náhrad a zpětných úhrad – prostředky na platby – plány pracovních míst Komise, Výboru regionů a evropského inspektora ochrany údajů (hlasování)
  
10.5.Návrh opravného rozpočtu č. 4/2014: tradiční vlastní zdroje (TVZ), základy DPH a hrubého národního důchodu (HND) (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
10.6.Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU: záplavy v Itálii – zemětřesení v Řecku – náledí ve Slovinsku – náledí a záplavy v Chorvatsku (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
10.7.Návrh opravného rozpočtu č. 5/2014: povodně v Itálii (Sardinie) v roce 2013 – zemětřesení v Řecku – náledí ve Slovinsku – náledí a následné povodně v Chorvatsku v roce 2014 (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
10.8.Návrh opravného rozpočtu č. 6/2014: revize prognózy tradičních vlastních zdrojů, příspěvky ze základů DPH a HND (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
10.9.Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU: záplavy v Srbsku, Chorvatsku a Bulharsku (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
10.10.Návrh opravného rozpočtu č. 7/2014: záplavy v Srbsku, Chorvatsku a Bulharsku (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
10.11.Návrh opravného rozpočtu č. 8/2014 – přebytek vyplývající z plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
10.12.Vlastní zdroje Unie – úprava příspěvků členských států * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
10.13.Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU: regiony postižené katastrofami (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
10.14.Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti – financování programů strukturálních fondů pro Kypr (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
10.15.Nový návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015 (hlasování)
  
10.16.Nový souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 (hlasování)
  
10.17.Klasifikaci závažných porušení pravidel v silniční dopravě (hlasování)
  
10.18.Metody výpočtu a požadavky na podávání zpráv o jakosti benzinu a motorové nafty (hlasování)
  
10.19.Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví plán výmětů v Baltském moři (hlasování)
  
10.20.Solventnost II (hlasování)
  
10.21.Obnova strategie vnitřní bezpečnosti EU (hlasování)
  
10.22.Uznání palestinského státu (hlasování)
  
10.23.Ocelářství v EU: ochrana pracovníků a průmyslu (hlasování)
  
10.24.Situace ve Středomoří a nutnost uceleného přístupu EU k migraci (hlasování)
 11.Vysvětlení hlasování
 12.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 13.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 14.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 15.Zpráva Senátu USA o používání mučení ze strany CIA (rozprava)
 16.Svoboda projevu v Turecku: nedávné případy zatčení novinářů a vedoucích pracovníků ve sdělovacích prostředcích a sytematický nátlak vyvíjený na sdělovací prostředky (rozprava)
 17.Dohoda o přidružení s Gruzií *** – Uzavření dohody o přidružení s Gruzií (rozprava)
 18.Chartúmský proces a nadcházející „Iniciativa v oblasti migračních tras EU – oblast Afrického rohu“ (rozprava)
 19.Pořad jednání příštího denního zasedání
 20.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (242 kb) Prezenční listina (65 kb)    Výsledek jmenovitých hlasování (2317 kb) 
 
Zápis (247 kb) Prezenční listina (37 kb) Výsledky hlasování (285 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (924 kb) 
 
Zápis (326 kb) Prezenční listina (64 kb) Výsledky hlasování (674 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (2059 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí